Borås och Ulricehamn 1 : 50 000
Borås och Ulricehamn 1 : 50 000

Borås och Ulricehamn 1 : 50 000

36042
Karta för friluftslivet kring Borås, Ulricehamn och Vårgårda.
155 kr
Kartan täcker flertalet lokala leder bland annat Sjuhäradsleden och cykelleden Sjuhäradsrundan. Calazo trycker alltid sina kartor på ett material som heter Tyvek vilket är en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtåligt. En tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.