Föreläsning 19/2 - Var förberedd om katastrofen slår till

Föreläsning 19/2 - Var förberedd om katastrofen slår till

36993
Föreläsning på Vildland om krisberedskap.
SEK 300
Vad gör du om elen bryts och vattnet inte rinner i kranen? Om internet ligger nere? När vårt samhälle drabbas av kris, som extremt väder, smitta, IT-attacker, olyckor eller militära konflikter, bör du ha överlevnadskunskap – men även känna till samhällets beredskap och sårbarheter.

Torbjörn Selin från All in nature kommer till Vildland och håller en föreläsning om krisberedskap och om hur du kan förbereda dig för att klara dig flera veckor utan stöd från samhället. 

Föreläsningen vänder sig till dig som vill vara bättre förberedd i händelse av någon form av kris och vill veta hur du ska göra för att klara dig i minst sju dygn.

Torbjörn har över 20 års erfarenhet av överlevnad och kan titulera sig Överlevnadsinstruktör efter sina utbildningar hos både Svenska försvarsmakten och Svenska överlevnadssällskapet. Torbjörn har också 10 års erfarenhet av samhällets krisberedskap och förberedelser för kris, katastrof och nu på senare tid även krig igen. Detta på lokal, regional och central nivå i landet. Torbjörn har hela sitt yrkesverksamma liv utbildat människor i utomhusmiljö under alla förhållanden och ser en sann glädje i att dela med sig av sina kunskaper.

Under den här föreläsningen kommer du få kunskap om hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du får lära dig hur du bäst förbereder dig i händelse av en kris, vilka produkter du bör ha hemma, hur du bör prioritera, människans basala behov, människans förväntade reaktionsmönster i ett krisläge, hur du hjälper dina anhöriga och medmänniskor.
 
Under föreläsningen kommer vi gå igenom följande områden:?- Samhällets uppbyggnad och beredskap. 
- Hoten mot samhälle och individ
- Samhällets sårbarhet
- Vad behövs för att överleva? Hur reagerar vi i kris? 
- Vad kan du göra för att skydda dig? 

Datum: 19/2
Kostnad: 300 kr
Tid: Kl 18-20.30
 
Föredraget pågår 2 timmar med paus för fika.
Begränsat antal platser

Välkomna!