Tentipi Golv 7 Comfort

Tentipi Golv 7 Comfort

41412
Minskar kondens och småkryp i tältkåtan.
3 495 kr (3 895 kr)
Tentipi Golv Comfort minskar kondensen i tältkåtan avsevärt. Då golvet täcker hela markytan förhindras markfukten från att stiga upp. Dessutom minskar mängden av småkryp betydligt. Golvet är försett med fyra dragkedjor, vilket möjliggör två olika öppningar i golvet. V-öppning mot dörren för att undvika smutsiga skor på golvet. Och O-öppning från centrum och utåt för användning av kamin eller öppen eld. Golvet blir snyggt och plant tack vare en sträckningsanordning.