Tommy the trout sinking

Tommy the trout sinking

35290
Ett nytt ledat hårdbete med mjuka detaljer som fenor och stjärt.
195 kr
En vajer löper genom betet ned till sista stingerkroken som sitter fast med ett clips och lossnar när gäddan hugger.